14 reacties geplaatst voor Teunis van de Langemheen

 1. Beste familie,

  Gecondoleerd met het overlijden van Ome Teus.

  Vanuit Nijverdal wensen wij jullie sterkte toe.
  Zeker voor de komende dagen, maar ook voor de tijd die daarop volgt.

  Groetjes Karin en Co

 2. Van harte gecondoleerd met het verlies van jouw man, jullie vader en opa.
  Veel sterkte en Gods nabijheid toegewenst in deze moeilijke tijd van rouw, verdriet en gemis.
  Hartelijke groeten,

  Bertha van den Brink, Vervoornstraat 25

 3. Beste familie van de Langemheen. Langs deze weg wil ik jullie condoleren met het verlies van uw man, jullie vader en grootvader, Teunis van de Langemheen en sterkte toewensen in de komende tijd. Groeten van Paul de Vries

 4. Lieve familie,
  gecondoleerd met het verlies, van je man, jullie vader, schoonvader en opa.
  Sterkte , en Gods nabijheid gewenst

  Hartelijk groet, Aartje Knoppersen

 5. Lieve familie,
  Heel veel sterkte met het verlies van jullie man, vader en opa. Ik zal ‘mijn’ ome Teun herinneren als een warme persoonlijkheid.
  Met hartelijke groet,
  Helmus van de Langemheen.

 6. Gecondoleerd met het verlies van uw man, jullie (schoon) vader en opa. Ik heb hem maar kort gekent, maar heb gezien dat jullie een lieve man, vader en opa moeten missen! Wat een bijzondere man! Ik zal hem niet gauw vergeten. Goede reis zei hij! En ook zong hij psalm 84. Wat een troost! Heel veel sterkte in het gemis.
  Hartelijke groet van Gerlinda van het team Buurtzorg Putten Zuid

 7. Beste Nanda en nabestaanden. Gecondoleerd met het overlijden van Teunis. De laatste Teunis (van de 3) van de Langemheen heeft op een gezegende leeftijd heen mogen gaan. Onze oudste neef in de familie, bijzondere neef. Een leeftijdsverschil van 11 jaar met onze vader, zijn oom Wouter. Ik was ook 11 jaar oud toen ik tante werd van m’n eerste neefje. Bijzondere gedachten, die teruggaan in tijden van afscheid en verlies. Kracht en Liefde gewenst in deze tijd van rouw en voor de toekomst, waarin de lege plaats herinneringen doet leven. Sterkte met een welgemeend medeleven en groet, Janny van de Langemheen.

 8. Familie Van de Langemheen gecondoleerd met het overlijden van Teunis van de Langemheen. Mijn man en ik wensen jullie Gods nabijheid en troost toe.

  Harry en Hellen van Ree

 9. Nanda, kinderen en kleinkinderen, wij willen jullie hierbij condoleren met het verlies van jullie man, vader en opa. Wij herinneren hem als een hartelijke man, die altijd op de markt een praatje met je maakte. Moge God jullie nabij zijn in het gemis, nu en voor de toekomst.

  Met een hartelijke groet Jenneke en Henk Braafhart

Teken dit condoleanceregister

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

The maximum upload file size: 256 MB. You can upload: image, audio, video, document, spreadsheet, interactive, text, archive, code, other. Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded. Drop file here