7 reacties geplaatst voor Rijk van den Bosch

 1. Beste familie Van den Bosch,

  Van harte gecondoleerd met het overlijden van uw man, jullie vader en opa Van den Bosch.
  Wij wensen jullie heel veel sterkte met dit smartelijk verlies en Gods onmisbare zegen voor de toekomst.

  Hartelijke groeten,
  Wim Bomhof
  Petra Bomhof-Van den Bosch
  Nunspeet

 2. Gecondoleerd met het overlijden van uw echtgenoot, jullie vader en opa. Wij wensen jullie veel sterkte de komende tijd.

 3. Hierbij betuig ik mijn oprechte deelneming bij het overlijden van Uw man , vader en Opa.
  Het was fijn hem gekend te hebben en met hem gewerkt/zaken gedaan te hebben.
  Ik wil U allen sterkte wensen om dit verdriet te verwerken.

  Vr gr
  Joan Veldwijk

Teken dit condoleanceregister

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

The maximum upload file size: 256 MB. You can upload: image, audio, video, document, spreadsheet, interactive, text, archive, code, other. Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded. Drop file here