26 reacties geplaatst voor Jacob Oudendorp

 1. Familie Oudendorp,

  Gecondoleerd met het verlies van uw man, (schoon)vader en opa. Veel sterkte toegewenst met dit grote verlies.

  Wout Hazeleger (collega-koster van Erik)

 2. Bert, Monique en alle fam.

  Gecondoleerd en heel veel sterkte!
  Houd de mooie herinneringen dicht bij je ♡ en kijk af en toe naar boven ☆
  Hij kijkt met jullie mee.

  Lieve groet, Jan en Margriet Dijkgraaf, Nunspeet

 3. Lieve Germa, Bob, Thijn&Julian, en natuurlijk het hele gezin ‘Oudendirp’

  Gecondoleerd met jullie verlies, uw man, jullie vader en jullie opa…. een groot gemis. Verdrietig om zijn overlijden, maar dankbaar voor alle mooie herinneringen.
  Heel veel sterkte dinsdag en donderdag, alle vertrouwen in een mooi afscheid.
  Houd elkaar goed vast, jullie hebben elkaar nodig.

  Liefs Michel, Sandy, Finette&Joey en Yolisa

 4. Lieve familie,

  Door persoonlijke omstandigheden kunnen wij niet fysiek aanwezig zijn.

  Wij willen jullie als nabije familie condoleren met het verlies van jullie man, (schoon)vader en opa. Heel veel sterkte met het dragen en doorleven van het verlies!

  Groeten,

  Bart, Hanneke, Vinto en Hadasse van Rijn

 5. Van harte gecondoleerd met het verlies van jullie man en vader. Al het nodige toegewenst voor de komende tijd.

 6. Dag Masina,
  Geen onverwacht bericht, maar toch heel verdrietig. Ik wens jou en je familie heel veel sterkte de komende tijd. Wij kunnen er zowel vanavond als donderdag helaas niet bij zijn.
  Erik en Erica schmahl

 7. Mevrouw Oudendorp,
  Wij kennen u niet persoonlijk, maar Erik en Lia wel.
  Wij willen u condoleren met het verlies van uw man.
  Wij wensen u en allen die u lief en dierbaar zijn, Gods onmisbare Zegen toe.

  Hartelijke groet en veel sterkte
  Arend en Nel van de Fliert.

 8. Van harte gecondoleerd met het verlies van uw man en jullie vader/schoonvader en opa!
  Heel veel sterkte toegewenst!
  H.gr Maarten en Corine Versluis (vriendin van Lia)

 9. Masina en kinderen,
  Van harte gecondoleerd met het verlies van Jaap. Heel veel sterkte maar bovenal Gods troostende nabijheid toegewenst voor de komende dagen én de dagen daarna.

  Joke en Arie
  Harriët
  Bart

 10. Beste familie Oudendorp,

  gecondoleerd met het verlies van uw man, jullie vader en opa.
  Heel veel sterkte gewenst voor nu en in de toekomst.

 11. Tot mijn grote spijt kan ik niet aanwezig zijn.

  Op afstand probeer ik jullie te steunen met het verlies van een prachtige, markante man. Jammer dat ik hem, door zijn ziekte, de laatste jaren niet veel meer heb kunnen spreken. De gesprekken die ik voorheen met hem had staan me nog helder voor de geest, geen onderwerp waarover Jaap niet met een heldere blik kon praten Ook ik ga hem missen, ik wens Masina, Bert en Monique, Erik en Lia, Reijer en Karma, Germa en Bob en de kleinkinderen heel veel sterkte.

  Prachtige foto trouwens, echt Jaap.

  Met een hartelijke groet
  Yda Steevens

Teken dit condoleanceregister

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

The maximum upload file size: 256 MB. You can upload: image, audio, video, document, spreadsheet, interactive, text, archive, code, other. Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded. Drop file here